Arvutuskeskusest välja tõstetud mööbel oma saatust ootamas.