Arvutiklass enne ja peale tühjendamist

Arvutiklass enne ja peale tühjendamist